Saturday, June 17, 2017

short story slam week 70,

  

 
 

 
 
Product Details

Product Details
many rivers
unseen stars
the valley of melody
the Go, Ogle Kelly


regardless what Tara Hardy thinks
We discover Donald A. Mackenzie, Astoria Toledo ranks
far from Atlanta, Industry, Springdale, Chicago, Altus, and Elk city,
Lone wolf shout out Henry Davis to Caralyn Buehner and Beryl Schmidt

B. B. haywood,
Anne Peters and Julie Cohen witness news
a cello and a violin
both string base humble for Sophiedun XufranyProduct Details
Wednesday, June 7, 2017

world peace year 6, poetry picnic week 45, and short story slam week 69

 
  
 

World Peace Year Sixth, counting from 2012, to 2013, 2014, 2015, 2016, and 2017, we are going strong and profound 

  

Yangtsuz Jiang is also called Chang Jiang, or The Long River

   invented by james park

  

  maybe you could not remember Tom L. Wu,
maybe you could not forgive Jack Turner and Zachary Lewis-Hill,
But you do have enjoyed  Cathy Lin, Yingcong Tan,
and you do have known well about Timothy Lam, Sheng Wu, Zhi-Kang Tan


Austin and Fremont,
Texas and California
Jay and Vikki Lewis Hill love Pecan Grove and Bryker Woods Elementary School,
the way she cherishes her children and her family

University of Texas at Irvington is very nice,
Zhang Li, Peng Danping, Nana Zhao, Yiwei Yang, and Heiling Zhao, wow,
believe in Jesus, trust Mark Dayton,
seek approval of Evan Lam, Liz Lepert, Liz Garrett, and Abbey Wood

Monday, June 5, 2017

short story slam week 69, energy and fame, all converge well

  Visit Zhongnan Hai, see where Xi Jinping and Peng Liyuan operates Beijing Capital, the photo indicates Beijing Tian An Men square, Forbidden city


Bird's Nest, which is built in 2007, and as one of those 2008 Beijing Olympic sport center

 

Yan Ji, Wu Jiahong, and Tom Lee Wu used to boating in this Yuyuan Tan park

  Sheng Wu, she smiles at Beijing Zoo
  CCtv tower, where Dong Qing, Dong Yi, Zhu Jun,
Yang Lan, Wu Ting, Ni Ping, Na Ying, Tian Zheng, Hang Tianqi, Liu Huan, Zhao Benshan perform

  
huang mingyi, wang wei, zhao jingyi, and shen jie, they perform movie " Tian Long Ba Bu"

short story slam week 69, on Paisley Grovjaxiquzkerr Rodhamucrowfawnt, the piglet and her older brother Frank Snowflakes Shengbutow let's roll down our scroll
and name calling a few people


Rahm Emanuel
Mona Bailey
Anna Valencia
Richard Sanchez
Michael Tannen
Patty Wood
Rebecca Morris
Sandra Smith
Margaret Lurie
Ryan Brault
Socorro Clarke
Yao Jianquan
Victoria Foreman
Hong Tao
Adam Goodman
Shawn IIes
Wang Mengshu
Yuan Wen
Vaishali Patel
Benjamin Schapiro
Alan Burke
Kevin Laverty
Sun Wenze
He qing
Gong Huili
Wang Hairong
Judy Jennings
Connie Fletcher
Peter Maier
Cheng Hua
Cen Yuwan
Ling Yun
Qiu Yong
Guangbi Yang
Fu Hua
Zhou Qun
Yin Hang
Aijun Tong
Chen-Ho Tung
Anshun Wang
Xie Fuzhi
Wu De
Duan Junyi
Zhang Dejiang
Chin Kyungkim
Wei Jianxing
Cai qi
Guo Jinglong
Yan Yongshun
Yan Yongtao
Yan Yongcui
Yan Jia
Lin Jianhua
Hao Ping
Chen Huayi
Liu Ruochuan
Qing Nie
Shige Peng
Gang Tian
zhao yide
Xu Liyi
Lu Zhipeng
Han Liming
Huang Qifan
Xu Jingye
Zhang Xuan
Zhang Guoqing
Sun Zhengcai
Ma yufeng
Zhou Huiju
Jiang youwei
Wang Menghui
Cho Yang-ho
Tan Wanggeng
Kim Soo-Cheon
Yang Jian
wu Chenxi
Curt Sharp
Ryan Haas
Suo Liping
Andrew Jacobs
Xiong Jianmin
T. L. Broadnax
Philip Kingston
Scott Jackson
Uwe Gordon
Frank Wang
Judy Wang
Rao Mingrong
Rao Shaohua
Mark Clayton
Elizabeth Tisdale
Morotn Schapiro
Scott Pippen
Jian Cao
Yan Chen
Yin Bing
Zhong Kaijie
Yu Qiuhua
Yu Lanfeng
Sun Jianfei
Wang Mingfa
Zhang Dongkui
Ma Shiping
Liu Shihe
Liu Ying
Li Peng
Li Yan
Wang Fei
Wang Min
Hu Jintao
Li Keqiang
Zhang Ping
You jiangsheng
Gao Yan
Gao Hongjian
Yan Qun
Zhao Chunfeng
Han Hongjun
He Mingying
Zhang Lei
Ma Yue
Xie Xiaodong
Zhong Zhongbing
Zhao Weidong
Zhao Wei
Huang Feng
Huang Siyue
Yao Ming
Ye Jianying
Ye Li
Ye Zhuang
Jerry Bona
Peter Constantin
Bie Mama
Bie Yuejing
Bie Chang E
Bie Xinzhi
Peng Tanyuan
Wang Yanzhen
Wang Nianyu
Li Qiming
Li Bing
Zhang Guizhi
Wang Qi
Tang jingqiu
Dai Wangbing
Dai Qingqing
Tan Xiaoyan
Wang Zhiwen
Wu Aime
Cheng Li
Cheng Gong
Zhao Yuhan
Yang Chun
Chen Xitong
guan Moye
mo Yan
Yan Heyuan
Wang Wuquan
Wang Wenquan
Wang Shuangquan
Wang Aiqun
Yang Qunzhi
Yang Qun E
Yang Qingming
Yang Guoping
Wang Jiuzhi
Jiu Xinyi
Qi Qin
xi Mingze
Xi Zhongxun
Xu Bo
Tan Gangqing
Tan Gangbo
Tang Gangbiao
Tang Qinghua
Peng Huaping
Peng Chonglin
Pengchenglin